5. Výzva OPZ

Ukončení výzvy

Výzva byla ukončena z důvodu nepřijetí žádné žádosti v této výzvě. O možnosti opětovného vyhlášení výzvy v této oblasti bude jednat Výkonná rada spolku.

Administrativní kontrola

MAS v této výzvě o dotaci nepřijala žádnou žádost.

Informace k Výzvě

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlásila dne 31. 5. 2018 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • číslo výzvy MAS: 585/03_16_047/CLLD_16_01_079
  • Název výzvy MAS:
    Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Komunitní sociální práce a komunitní centra - 5. Výzva
  • Datum vyhlášení výzvy MAS - 31. 5. 2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 31. 5. 2018, 4:00 hodin
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 30. 08. 2018, 12:00 hodin
  • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 36 měsíců
  • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2 168 980 CZK

Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 5. Výzva ke stažení v pdf.

Nebo přílohách výzvy:

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/opz

Pozvánka na seminář

Seminář pro 5. výzvu OPZ se uskuteční dne 15. 06. 2018. od 14:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180