7. Výzva OPZ

Výsledek výběru projektů 7. výzvy OPZ

S výsledky výběru projektů 7. Výzvy OPZ se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení 7. výzvy OPZ

S výsledky věcného hodnocení 7. Výzvy OPZ se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 7. výzvě OPZ naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 3.12.2018 do 17. 1. 2019 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje dne 1. 10. 2018 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  • číslo výzvy MAS: 740/03_16_047/CLLD_16_01_079
  • Název výzvy MAS: Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Sociální služby – 7. Výzva

Datum vyhlášení výzvy MAS - 1. 10. 2018; Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 1. 10. 2018, 4:00 hodin; Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 30. 11. 2018, 12:00 hodin; Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 36 měsíců; Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 2 212 250 CZK

Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 7. Výzva ke stažení v pdf.

Nebo přílohách výzvy:

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/opz

Pozvánka na seminář

Seminář pro 7. výzvu OPZ se uskuteční dne 8.10.2018 od 14:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180