Výstupy z komunitních plánování 2017

Komunitní plánování v obci Skalka

Komunitní plánování proběhlo v pondělí 23. 5. 2017 od 18:30 hodin na obecním úřadě obce Skalka. Účastnili se ho dle prezenční listiny všichni zastupitelé obce. K jednání byli přizváni také občané, kteří byli o konání akce předem informování prostřednictvím obecního rozhlasu.

Komunitní plánování v obci Násedlovice

Komunitní plánování v obci Násedlovice proběhlo ve čtvrtek 23. února 2017 od 17:00 hodin v kulturním domě obce Násedlovice.  Zúčastnilo se dle prezenční listiny celkem 37 obyvatel včetně zastupitelů obce. Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do tvorby Programu rozvoje obce.

Komunitní plánování v obci Šardice

Komunitní plánování v obci Šardice proběhlo v pondělí 20. února 2017 od 17:00 hodin v přízemí budovy Rezidence č. p. 2.  Občané obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 32 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Komunitní plánování v obci Žeravice

Komunitní plánování v obci Žeravice se uskutečnilo ve středu 15. 11. 2017 od 17:00 hodin na Sokolovně. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 34 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Komunitní plánování v obci Archlebov

Komunitní plánování v obci Archlebov proběhlo dvakrát z důvodu aktualizace Programu rozvoje obce. První jednání se uskutečnilo v pátek 24. listopadu 2017 od 17:00 hodin v sále na hasičské zbrojnici. Občané byli seznámeni se stávajícím stavem strategického dokumentu a došlo k upřenění SWOT analýzy a Vize obce. Druhé kolo komunitního plánování v obci Archlebov proběhlo o týden později a to ve čtvrtek  30. 11. 2017. Druhé setkání bylo věnováno přípravě námětů pro akční plán.

Komunitní plánování v obci Kelčany

Komunitní plánování v obci Kelčany proběhlo ve dvou setkáních. První jednání se uskutečnilo ve středu 22. listopadu 2017 od 17:00 hodin v sále obecního úřadu. Druhé kolo komunitního plánování v obci Kelčany proběhlo o týden později, tedy ve středu  29. 11. 2017. Čas a místo zůstali stejné. Komunitních plánování se zůčastnilo 29 obyvatel obce.