Výstupy z komunitních plánování 2017

Komunitní plánování v obci Skalka

Komunitní plánování proběhlo v pondělí 23. 5. 2017 od 18:30 hodin na obecním úřadě obce Skalka. Účastnili se ho dle prezenční listiny všichni zastupitelé obce. K jednání byli přizváni také občané, kteří byli o konání akce předem informování prostřednictvím obecního rozhlasu.

 

Komunitní plánování v obci Násedlovice

Komunitní plánování v obci Násedlovice proběhlo ve čtvrtek 23. února 2017 od 17:00 hodin v kulturním domě obce Násedlovice.  Zúčastnilo se dle prezenční listiny celkem 37 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do tvorby Programu rozvoje obce.

 

Komunitní plánování v obci Šardice

Komunitní plánování v obci Šardice proběhlo v pondělí 20. února 2017 od 17:00 hodin v přízemí budovy Rezidence č. p. 2.  Občané obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 32 obyvatel včetně zastupitelů obce.