Výstupy z komunitních plánování 2015

Komunitní plánování v Karlíně

Komunitní plánování v obci Karlín proběhlo v kulturním domě obce ve středu 19. srpna 2015. Plánování se zúčastnilo celkem 26 obyvatel včetně zastupitelů obce. Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.

Komunitní plánování v Kostelci

Komunitní plánování v obci Kostelec proběhlo v kulturním domě obce ve středu 14. října 2015. Na komunitní plánování v obci byli přizváni zastupitelé obce a členové spolků v obci. Plánování navazovalo na předchozí uskutečněná komunitní plánování a již zpracované výstupy pro Program rozvoje obce Kostelec. Celkem se akce zúčastnilo 15 obyvatel obce, složených převážně již ze zastupitelů. Z komunitního plánování vznikl dostatečný podklad pro dopracování Programu rozvoje obce Kostelec.

Komunitní plánování v Želeticích

Komunitní plánování v obci Želetice proběhlo v kulturním domě obce v úterý 13. října 2015. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni.  Plánování se zúčastnilo celkem 17 obyvatel včetně zastupitelů obce. Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování. Z plánování tak vznikl dostatečný základ na němž se dá stavět při zpracovávání Programu rozvoje obce.

První komunitní plánování 890 let výročí města Kyjova od první písemné zmínky

Komunitní plánování výročí města Kyjova proběhlo v malém sále Kulturního domu v Kyjově dne 23. 10. 2015. Plánování se zůčastnili převážně zástupci příspěvkových organizací města Kyjova a zástupci spolků a zájmových organizací působících na území města Kyjova. Vznikla podmětná diskuze doplněná brainstormingem, které posloužila jako základ pro vytvoření datatbáze námětů akcí a činností, které by mohly být uskutečněny k příležitosti oslav Výročí města Kyjova. 

Komunitní plánování ve Věteřově

Komunitní plánování v obci Věteřov proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu ve středu 18. listopadu 2015. Komunitního plánování se zúčastnilo celkem 15 obyvatel. Celý proces komunitního plánování byl rozdělen do tří etap tak, aby byla zajištěna maximální objektivita získaných informací a zároveň došlo k projítí všech klíčových oblastí analytické části Programu rozvoje obce tak, jak jsou definovány v Metodice tvorby Programu rozvoje obce. Z komunitního plánování vznikl dostatečný základ pro zpracování strategické části Programu rozvoje obce Věteřov.