Výstupy z komunitních plánování 2018

Komunitní plánování v mikroregionu Hovoransko

Komunitní plánování proběhlo ve dvou fázích, nejprve s občany obcí mikroregionu dne 11. 4. 2018 a poté se starosty obcí dne 26. 4. 2018. Komunitního plánování se zúčastnilo 23 občanů mikroregionu a vytvořili podmětné prostředí pro získání námětů do Programu rozvoje mikroregionu.

Komunitní plánování v obci Nechvalín

Komunitní plánování v obci Nechvalín proběhlo v pátek 20. dubna 2018 od 17:00 hodin v Kulturně společenském centru obce. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni rozhlasem a plakátky upozorňujícími na akci. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 16 obyvatel včetně zastupitelů obce a starosty.