Výstupy z komunitních plánování 2018

Komunitní plánování v obci Dražůvky

Komunitní plánování v obci Dražůvky se uskutečnilo v pondělí 10. 12. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě. Komunitního plánování se zúčastnilo dle fotografií z akce celkem 9 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Komunitní plánování v obci Skoronice

Komunitní plánování v obci Skoronice se uskutečnilo ve čtvrtek 13. 09. 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 11 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Komunitní plánování v obci Domanín

Komunitní plánování v obci Domanín se uskutečnilo v pondělí 10. 09. 2018 od 17:00 hodin na obecním úřadě. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 7 zastupitelů obce.

Komunitní plánování v obci Strážovice

Komunitní plánování v obci Strážovice se uskutečnilo ve čtvrtek 30. 08. 2018 od 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 17 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Komunitní plánování v obci Vřesovice

Komunitní plánování se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 17:00 hodin v prostorách komunitního centra. Komunitního plánování se zúčastnilo 21 obyvatel obce.

Komunitní plánování v obci Žádovice

Komunitní plánování se uskutečnilo v pondělí 18. 6. 2018 na obecní úřadě. Komunitního plánování se zúčastnilo 16 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Komunitní plánování v obci Vlkoš

Komunitní plánování se uskutečnilo 26. 6. 2018 na Liďáku a zúčastnilo se jej 9 obyvatel obce.

Komunitní plánování v mikroregionu Hovoransko

Komunitní plánování proběhlo ve dvou fázích, nejprve s občany obcí mikroregionu dne 11. 4. 2018 a poté se starosty obcí dne 26. 4. 2018. Komunitního plánování se zúčastnilo 23 občanů mikroregionu a vytvořili podmětné prostředí pro získání námětů do Programu rozvoje mikroregionu.

Komunitní plánování v obci Nechvalín

Komunitní plánování v obci Nechvalín proběhlo v pátek 20. dubna 2018 od 17:00 hodin v Kulturně společenském centru obce. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni rozhlasem a plakátky upozorňujícími na akci. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 16 obyvatel včetně zastupitelů obce a starosty.