Výstupy z komunitních plánování 2019

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Mouchnice

Komunitní plánování v obci Mouchnice se uskutečnilo v pondělí 18. 02. 2019 od 17:30 hodin na obecním úřadě. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 11 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Ježov

Komunitní plánování v obci Ježov se uskutečnilo v pondělí 11. 02. 2019 od 17:30 hodin v kulturním domě. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 34 obyvatel včetně zastupitelů obce.

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Labuty

Komunitní plánování v obci Labuty se uskutečnilo v pondělí 04. 02. 2019 od 17:30 hodin na obecním úřadě. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 15 obyvatel včetně zastupitelů obce. Občané obcí se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce Labuty.

Jednání k přípravě Programu rozvoje obce Věteřov

Jednání k přípravě Programu rozvoje obce Věteřov proběhlo ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 17:00 hodin na obecním úřadě. Setkání bylo určeno pro zastupitele obce za účelem navržení projektových záměrů pro Program rozvoje obce.