Výstupy z komunitních plánování 2016

Komunitní plánování v Sociálně-psychiatrickém centru Fénix

Kdo neví, kam jde, dojde někam jinam - aneb strategické plánování v neziskových organizacích

I neziskové organizace musí obstát v silně nejistém a konkurenčním prostředí, které vyžaduje vysoce kompetentní a schopné vedení.  Zvyšuje se tak potřeba být stále připraven kreativně využít nové, neočekávané příležitosti a odvrátit hrozící rizika. Klíčovou roli v této souvislosti představuje proces strategického plánování, které umožňuje opustit zažité stereotypy organizace a snaží se osvojit si nové.

Dne 26. 2. 2016 proběhla pod vedením facilitátorů z Kyjovského Slovácka v pohybu první fáze procesu strategického plánování v Sociálně-psychiatrickém centru – Fénix, o.p.s., kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci i externí spolupracovníci společnosti.   V rámci procesu došlo k formulaci základních myšlenek k orientaci vedení neziskové organizace i k činnosti ostatních zaměstnanců. Identifikovalo se řešení možných interních konfliktů vyplývajících z rozdílných očekávání. Setkání proběhlo v tvůrčí atmosféře a při plném nasazení všech zúčastněných a v jeho pokračování se budou dále rozvíjet získané výstupy.

 

Komunitní plánování komunitního centra s pracovními skupinami KPSS Kyjovska

Dne 10. 5. 2016 proběhlo komunitní plánování Komunitního centra s pracovními skupinami KPSS Kyjovska. V úvodu komunitního pánování předsedkyně MAS Anna Čarková představila místní akční skupinu a předala slovo finanční manažerce MAS Haně Horňákové, která uvedla plánované výzvy MAS pro organizace zabývajícími se sociálními službami a podmínky komunitních center definovaných ŘO pro operační programy IROP a OPZ. Následně paní zastupitelka Mgr. Hana Bednaříková představila záměr vzniku komunitního centra v Kyjově a přehled aktivit, které vznikly z diskuze na sociálních sítích s cílovými skupinami komunitního centra.

Poté proběhla otevřená diskuze nad otázkami vzniku komunitního centra a brainstorming aktivit, které by komunitní centrum mohlo naplňovat. Veškeré podměty byly sepsány a budou opětovně prodiskutovány v pracovních skupinách KPSS a poté budou výstupy předány zastupitelstvu města Kyjova.

Fotografie z komunitního plánování naleznete pod následujícím odkaze: fotografie.