Lesní tématické stezky

Vymezení fiche

Podpora je zaměřena na zvyšování environmentálních, společenských a rekreačních funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora aktivit vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, údržba lesního prostředí. Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

Alokace pro fichi v 4. Výzvě 826 500 Kč

Alokace pro fichi v 3. Výzvě 500 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory