3. Výzva PRV

Seminář pro příjemce v rámci podpořených projektů 3. Výzvy MAS PRV

Dne 22. 2. 2019 v 10.00 hodin se v kanceláři MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14 (první patro); Kyjov uskuteční seminář pro příjemce:

Věcné hodnocení a výběr projektů

Dne 16.8. 2018 zasedala Výběrová komise, která ohodnotila dle preferenčních kritérií všechny přijaté projekty a schválila seznam doporučených a nedoporučených Žádostí o dotaci. Při získání shodného počtu bodů u více projektů rozhodovala požadovaná nižží míra podpory. Dne 17. 8. 2018 se konalo zasedání Výkonné rady spolku za účelem výběru žádostí. Členové Výkonné rady provedli výběr žádostí jehož výsledky naleznete pod následujícím odkazem: Seznam vybraných projektů k podpoře. Seznam nevybraných projektů naleznete pod následujícícm odkaze Seznam nevybraných projektů k podpoře : Žadatelé budou o výsledku výběru projektů informováni do 5 prac. dnů od konání zasedání.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Od 16. 7. 2018 probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u přijatých žádostí. Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS v rámci 3. výzvy PRV.

Informace k Výzvě

Dne 11. 5. 2018 vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.2. výzva PRV byla stornována z důvodu administrativního pochybení. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 29. 6. 2018 do 13. 7. 2018. Žádosti včetně příloh se podávají nově el. formou prostřednictvím Portálu Farmáře. Doporučujeme projekty předem před odevzdáním konzultovat. Přednostně budou přijímáni žadatelé, se sjednaným termínem kozultace. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

Celková výše alokace pro 3. Výzvu je 18 699 000 Kč.

Úplné znění výzvy:

Přílohy výzvy:

 

Povinné přílohy k žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19. 2. 1

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche OPR 6.1.1.1 Vzdělávání a získávání dovedností

fiche OPR.1.1.1.1 Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

fiche OPR.1.2.1.1 Společná zařízení po pozemkových úpravách
  • Strategie obce, mikroregionu, případně její výtah, kde jsou prioritou KPÚ

fiche OPR.1.2.1.2Lesnická infrastruktura
  • Projektová dokumentace, z níž je zřejmá návaznost na jinou lesní cestu

fiche OPR.2.1.1.1. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

fiche OPR.2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky

fiche OPR.2.2.2.1 Lesní tematické stezky

fiche OPR.1.2.1.3 Lesnické technologie

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro PRV

Pozvánka na seminář

Seminář pro 3. výzvu PRV se uskuteční dne 28. 5. 2018 od 8:00 hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s.. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Konzutace

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy: