Lesnická infrastruktura

Vymezení fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě. Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

Alokace pro fichi v 3. Výzvě 2 000 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele 3. Výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

  • Pokyny pro žadatele k Fichi Lesnická infrastruktura

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

  • Projektová dokumentace, z níž je zřejmá návaznost na jinou cestu