První komunitní plánování 890 let výročí města Kyjova od první písemné zmínky

Komunitní plánování výročí města Kyjova proběhlo v malém sále Kulturního domu v Kyjově dne 23. 10. 2015. Plánování se zúčastnili převážně zástupci příspěvkových organizací města Kyjova a zástupci spolků a zájmových organizací působících na území města Kyjova. Vznikla podmětná diskuze doplněná brainstormingem, které posloužila jako základ pro vytvoření databáze námětů akcí a činností, které by mohly být uskutečněny k příležitosti oslav Výročí města Kyjova.

Nyní hledáme zájemce, ať už z řad spolků či veřejnosti, kteří se s některou navrženou aktivitou ztotožní, případně přijdou s nějakou vlastní iniciativou, kterou by chtěli k výročí uskutečnit. Z takto zjištěných finálních aktivit se následně utvoří program oslav výročí.  Aktivní občané budou také přizváni do dalších jednání a plánování oslav.

Akce směřované k oslavám výročí budou probíhat během celého roku 2016. Hlavní program bude však probíhat v rámci Kyjovských letních slavností.

Pokud byste měly zájem nějakou akci k příležitosti výročí zorganizovat, budeme velmi rádi a určitě Vás v realizaci podpoříme. V případě, že máte zájem se na organizaci výročí podílet, zašlete nám název a stručný popis Vaší akce, odhad nákladů akce, výši očekávané spoluúčasti města na nákladech akce a kontakt na Vás.