7. Výzva PRV

Informace k Výzvě

Dne 7. 4. 2021 vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 7. 4.2021. do 1. 6. 2021. Žádosti včetně příloh se podávají el. formou prostřednictvím Portálu Farmáře. Doporučujeme projekty předem před odevzdáním konzultovat. Přednostně budou přijímáni žadatelé, se sjednaným termínem kozultace. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

V případě, že máte potíže se zobrazováním Fiche, či s formulářem Žádosti o dotaci, pravděpopodobně nemáte aktuální verzi programu Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout na následujícím odkaze:

https://get.adobe.com/cz/reader/

Celková výše alokace pro 7. Výzvu je 18.208.272,- Kč

Úplné znění výzvy:

Přílohy výzvy:

Povinné přílohy k žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19. 2. 1

Čestné prohlášení - soulad s Programem rozvoje obce (platí pro Fichi Obec-místo pro občany)

Práce s průřezovými přílohami

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 2.1.1.1 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

fiche OPR 4.2.1.1 Obec - místo pro občany

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky:

Pozvánka na seminář

Semináře pro 7. výzvu PRV se uskuteční dne x. x. 2021 od 9 hodin v zasedací místnosti městského úřadu Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

  • Program semináře k 7. Výzvě PRV - fiche Obec místo pro občany (ke stažení v pdf)
  • Program semináře k 7. Výzvě PRV - fiche Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků(ke stažení v pdf)

Prezentace ze semináře Vám na požádání rádi zašleme

Konzutace

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy: 
Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com
Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.