9. Výzva PRV

Věcné hodnocení a výběr projektů

Dne 18. 8. 2023 zasedala Výběrová komise, která ohodnotila dle preferenčních kritérií všechny přijaté projekty a schválila seznam doporučených a nedoporučených Žádostí o dotaci. Při získání shodného počtu bodů u více projektů rozhodovala požadovaná nižží míra podpory. Dne 21. 8. 2023 se konalo zasedání Výkonné rady spolku za účelem výběru žádostí. Členové Výkonné rady provedli výběr žádostí jehož výsledky naleznete pod následujícím odkazem: Seznam vybraných projektů k podpoře. Seznam nevybraných projektů naleznete pod následujícícm odkaze Seznam nevybraných projektů k podpoře: Žadatelé byli o výsledku výběru projektů informováni do 5 prac. dnů od konání zasedání.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

 Od 17. 6. 2023 probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u přijatých žádostí. Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS v rámci 9. výzvy PRV.

Informace k Výzvě

Dne 20. 4. 2023 vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 24. 4. 2023 do 16. 6. 2023. Žádosti včetně příloh se podávají el. formou prostřednictvím Portálu Farmáře. Doporučujeme projekty předem před odevzdáním konzultovat. Přednostně budou přijímáni žadatelé, se sjednaným termínem kozultace. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

V případě, že máte potíže se zobrazováním Fiche, či s formulářem Žádosti o dotaci, pravděpopodobně nemáte aktuální verzi programu Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout na následujícím odkaze:

https://get.adobe.com/cz/reader/ Internetové prohlížeče neumí číst takto vytvořené PDF soubory, jedná se o nestandardní formulář. Soubor musíte stáhnout do počítače a stažený soubor z místa uložení v PC otevřít pomocí Acrobat Reader. Nelze jej otvírat přes odkazy nebo přes prohlížeče.

Celková výše alokace pro 9. Výzvu je 3 298 773 Kč.

 Úplné znění výzvy:

Přílohy výzvy:

Povinné přílohy k žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19. 2. 1:

  • Čestné prohlášení - soulad s Programem rozvoje obce - povinný vzor
  • Stezky - V případě realizace projektu na území ZCHÚ nebovlokalitěsoustavy Natura 2000 vyjádřenípříslušnéhoorgánuochranypřírody,žeprojektnenívrozporu splánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření a plněním cílů ochrany kzachování předmětu ochrany 

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

Pozvánka na seminář

 Semináře pro 9. výzvu PRV se uskuteční dne 12.5.2023 od 10 hodin pro obce a neziskové organizace v kanceláři MAS, Masarykovo náměstí 13/14 Kyjov.

 Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Prezentace ze semináře Vám na požádání rádi zašleme

Konzutace

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy: 
Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com
Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.