K turistickým cílům společně

Rok projektu: 
2022

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. se svým slovenským partnerem MAS Podhoran realizuje projekt „K turistickým cílům společně“.

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu přeshraničního regionu pro návštěvníky a turisty a posílit spolupráci obou regionů.  Aktivity projektu jsou zaměřeny na průzkum, identifikaci, sběr a zpracování údajů o všech zajímavých turistických příležitostech a vytvoření databáze s popisem umístění a stavu objektů a fotodokumentací. Společným výstupem bude brožura s tipy na výlety v obou příhraničních oblastech. Místem realizace jsou obce Kyjovska a obce okresu Senica. Cílovou skupinou jsou návštěvníci a místní obyvatelé obou regionů.

Zapojit se můžete i Vy!

Projekt je realizován za podpory FONDU MALÝCH PROJEKŮ -  www.sk-cz.eu.