K turistickým cílům společně

Rok projektu: 
2022

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. se svým slovenským partnerem MAS Podhoran zrealizovalo  projekt „K turistickým cílům společně“.

Cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu přeshraničního regionu pro návštěvníky a turisty a posílit spolupráci obou regionů.  Společným výstupem je brožura obsahující turistické cíle a příležitosti v obou příhraničních oblastech a databáze. Místem realizace jsou obce Kyjovska a obce okresu Senica.

Databáze zahrnuje podstatnou část významných objektů, ale není vyčerpávající. Je však otevřena k dalšímu doplňování a počítá se i s aktualizací vytištěné brožury.

Jakékoliv podněty jsou proto vítány!

Projekt byl realizován za podpory FONDU MALÝCH PROJEKŮ -  www.sk-cz.eu.

Výstupy projektu: