Projekt CSS

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (Centra společných služeb obcí)

Zaměstnanci MAS Kyjovského Slovácka v pohybu pomáhají s realizací projektu Centra společných služeb nejen svojí odborností, ale také sdílením kancelářských prostor a techniky. Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO), v našem případě DSO Severovýchod. Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Strategickým cílem projektu Center společných služeb obcí je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích.

Co děláme naše CSS?

  • poradenství – dotace, VŘ, rozpočty,…
  • strategie rozvoje obcí - strategie
  • projekty meziobecní spolupráce
  • přehled kulturních akcí - přehled
  • vytváříme zpravodaj DSO- zpravodaj
  • zpravujeme web DSO severovýchod - internetové stránky
  • Poskytujeme aktuální informace z dění dotýkající se obcí - informace pro obce
  • Prezentujeme společenské a kulturní akce na webu a facebooku - web a facebook
  • Zavedli jsme službu Monitoring projektů obcí - monitoring
  • Zařídí kompletně vzdělávání na vybrané témata - zrealizované semináře

Více se o nás dozvíte na stránce: http://www.dso-severovychod.cz