Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro území SO ORP Kyjov a obec Moravský Písek

Informace k pokračujícímu projektu naleznete pod odkazem MAP II.

 

Informace k ukončenému projektu MAP ORP Kyjov – vzdělávání v pohybu realizovaného v době 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000373

Projekt MAP ORP Kyjov - vzdělávání v pohybu je zaměřen na vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném území. Dále se zabývá zvýšením kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Místní akční plán, který bude v rámci projektu vytvořen, bude stanovovat priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Nezbytnou součástí projektu je spolupráce na základě vytvořené platformy (partnerství) aktérů podílejících se na vzdělávání dětí a žáků.

Aktivity projektu:
KA 1 - Akční plánování
KA 2 - Evaluace
KA 3 - Řízení MAP
KA 4 - Řízení projektu
 
Hlavní cíle projektu:
  • nastavení spolupráce a sytému komunikace mezi všemi účastníky, kteří ovlivňují vzdělávání na daném území (zřizovatelé, poskytovatelé, uživatelé)
  • společné vzdělávání pro více škol, sdílení zkušeností, poradenství, semináře, apod.
  • vytvoření MAP vznikem partnerství a dohodě na prioritách v oblasti vzdělávání
  • zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů

Realizace projektu: 1. 3. 2016 - 28. 2. 2018

Realizátor projektu: Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Projekt je financován z Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rozcestník projektu MAP          

V případě zájmu se můžete do tvorby místních akčních plánů zapojit aktivně nebo přispět svým pohledem tím, že nám pošlete své nápady, podněty a připomínky a nebo budete aktivní v diskuzním fóru v průběhu realizace projektu při zpracování jednotlivých dílčích výstupů projektu.

Kontakty:

Ing. Terezie Čičáková
+420 724 973 715
 
Ing. Ester Houserová
 
Další kontaktní osoby >>

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg