Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska

Mgr. et Mgr. Vít Hrdnoušek a kolektiv
Publikace vznikla jako projekt spolupráce místních akčních skupin a odborných institucí. Ambicí této příručky je zvýšit podíl využití druhů ovocných dřevin a jejich vhodných odrůd ve funkčních výsadbách zvyšujících ekologickou odolnost zeměděských krajin na měnící se klima. Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných ovocných dřevin. Je určena pro extenzivní výsadby ovocných dřevin, které budou plnit produkční a současně mimoprodukční fukce v krajině.

Kapitoly:

  • Historie a význam pětování a užití ovoce
  • Ovocné výsadby v  krajině, jejich podmínky a sortiment
  • Výsadba a údržba ovocných stromů dle standardů AOPK ČR
  • Finanční náklady výsadeb
  • Příklady dobré praxe

ISBN: 978-80-87387-40-5; 115 stran.

Poptávkový formulář