Rozvoj venkovské turistiky

Vymezení fiche

Podpora je zaměřena na zakládání a rozvoj nových nebo existujících podniků a rozvoj cestovního ruchu. 

Alokace pro fichi v 1. Výzvě 3 900 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky