Rozvoj venkovské turistiky

Vymezení fiche

Podpora je zaměřena na zakládání a rozvoj nových nebo existujících podniků a rozvoj cestovního ruchu. 

Alokace pro fichi v 4. Výzvě 3 690 000 Kč

Alokace pro fichi v 3. Výzvě 4 350 000 Kč

Alokace pro fichi v 1. Výzvě 3 900 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele 4. Výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

  • Pokyny pro žadatele k Fichi Rozvoj venkovské turistiky- jsou dány pravidli 19. 2. 1

Pokyny pro žadatele 3. Výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

  • Pokyny pro žadatele k Fichi Rozvoj venkovské turistiky - jsou dány pravidli 19. 2. 1

Pokyny pro žadatele 1. Výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky