Vzdělávání a získávání dovedností

Vymezení fiche

Podpora je zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, pro uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, působící ve venkovských oblastech, podporované v rámci PRV. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.  Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat v Programovém rámci PRV.

Alokace pro fichi v 3. Výzvě 400 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele 3. Výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

  • Pokyny pro žadatele k Fichi Vzdělávání a získávání dovedností

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory