Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Vymezení fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku skrze hmotné a nehmotné investice v živočišné, rostlinné výrobě a investic do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci včetně investic na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu.

Alokace pro fichi v 3. Výzvě 1 700 000 Kč

Alokace pro fichi v 1. Výzvě 2 500 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele 3. Výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

  • Pokyny pro žadatele k Fichi Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Pokyny pro žadatele 1. Výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 1.1.1.1 Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě