Lesnické technologie

Vymezení fiche

Podpora  je  zaměřena  na  investice  do  lesní  techniky  a  postupů  práce,  které  zvyšují hospodářskou  hodnotu  lesů  prostřednictvím  využití  šetrnějších  technologií  a  strojů  při hospodaření  v  lesích,  omezujících  poškození  lesní  půdy  a  porostů  a  vedou  k  efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov a zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Alokace pro fichi v 3. Výzvě 1 000 000 Kč

Alokace pro fichi v 1. Výzvě 1 500 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele 3. výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

  • Pokyny pro žadatele k Fichi Lesnické technologie

Pokyny pro žadatele 1. výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 1.2.1.3 Lesnické technologie