4. Výzva OPZ

Výsledek výběru projektů 4. výzvy OPZ

S výsledky výběru projektů 4. Výzvy OPZ se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení 4. výzvy OPZ

S výsledky věcného hodnocení 4. Výzvy OPZ se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve 4. výzvě OPZ naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 30.7.2018 do 19. 11. 2018 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

 Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlásila dne 7. 5. 2018 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 • číslo výzvy MAS: 572/03_16_047/CLLD_16_01_079
 • Název výzvy MAS:
  Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Sociální služby - 4. Výzva
 • Datum vyhlášení výzvy MAS - 7. 5. 2018
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 7. 5. 2018, 4:00 hodin
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 30. 07. 2018, 12:00 hodin
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 36 měsíců
 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 3 000 000 CZK

Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 4. Výzva ke stažení v pdf.

Nebo přílohách výzvy:

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

 • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/file/9002/)
 • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/file/9003/)

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS

Dne 25. 5. 2018 došlo k aktualizaci obecné i specifické části pravidel OPZ. Novou verzi pravidel naleznete pod následujícím odkazem:https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/opz

Pozvánka na seminář

Seminář pro 4. výzvu OPZ se uskuteční dne 21. 05. 2018. od 14:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180