4. Výzva PRV

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Od 12. 7. 2019 probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u přijatých žádostí. Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS v rámci 4. výzvy PRV.

Informace k Výzvě

Dne 13. 5. 2019 bude vyhlášena 4. Výzva PRV na podporu venkovské turistiky a lesních tématických stezek v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. V současné době probíhá schvalování výzvy na SZIF.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 27. 6. 2019 do 12. 7. 2019. Žádosti včetně příloh se podávají el. formou prostřednictvím Portálu Farmáře. Doporučujeme projekty předem před odevzdáním konzultovat. Přednostně budou přijímáni žadatelé, se sjednaným termínem kozultace. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

Celková výše alokace pro 4. Výzvu je 4 516 500 Kč.

Úplné znění výzvy:

Přílohy výzvy:

Povinné přílohy k žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19. 2. 1

Nepoviné přílohy k žádosti - vzoryfiche OPR.2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky

fiche OPR.2.2.2.1 Lesní tematické stezky

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky: Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro PRV

Pozvánka na seminář

Seminář pro 4. výzvu PRV se uskuteční dne 27. 5. 2019 od 8:00 hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s.. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Konzutace

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy: