5. Výzva PRV

Informace k Výzvě

Dne 06. 4. 2020 vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 7. 4.2020. do 1. 6. 2020. Žádosti včetně příloh se podávají el. formou prostřednictvím Portálu Farmáře. Doporučujeme projekty předem před odevzdáním konzultovat. Přednostně budou přijímáni žadatelé, se sjednaným termínem kozultace. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche (úplné znění fichí bude zveřejněno až 6.4.2020):

  • Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků
  • Rozvoj venkovské turistiky
  • Vzdělávání a získávání dovedností
  • Obec - místo pro občany

Celková výše alokace pro 5. Výzvu je 30.068.808,- Kč

Úplné znění výzvy:

  • souhlas s vyhlášením výzvy

Přílohy výzvy:

Povinné přílohy k žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19. 2. 1

Práce s průřezovými přílohami

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 2.1.1.1 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

fiche 2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky

fiche OPR 6.1.1.1 Vzdělávání a získávání dovedností

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti o dotaci nalezete pod následujícím odkazem v druhé polovině stránky:

Pozvánka na seminář

Semináře pro 5. výzvu PRV se uskuteční dne 5. 3. 2020 od 9 hodin v zasedací místnosti městského úřadu Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Konzutace

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., především na kontaktní osoby této výzvy: 
Bc. Hana Horňáková, +420 774 664 668; hanahornakova@kyjovske-slovacko.com
Ing. Tomáš Kolařík, +420 775 766 469; tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com.