Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Vymezení fiche

Podpora je zaměřena na zakládání a rozvoj nových nebo existujících podniků. Vznik nových a podpora stávajících živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Zlepšení  konkurenceschopnosti zemědělských a nezemědělských podnikatelů a řemesel na venkově. 

Alokace pro fichi v 1. Výzvě 4 200 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

fiche 2.1.1.1 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků