Moravian Training Institute, s.r.o.

Členství v zájmových skupinách: 
komunikace a vnější vztahy
Zástupce: 
LUKÁŠ MACENAUER