Zrealizované projekty

Název projektu Nositel Dotace (Kč) Celkem (Kč) Rok
Obnova interiéru v kostele "Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje". Římskokatolická farnost Kyjov 574,579 638,422 2010
Obnova fresky Jano Köhlera na budově fary v Lovčicích Římskokatolická farnost Lovčice u Kyjova 60,300 67,000 2008
Obnova dvou venkovských muzeí ve Vracově. Podpora kulturního dědictví, místních tradic a folkloru Město Vracov 187,500 208,334 2013
Obnova drobných sakrálních staveb jako místa poznání historie a místa setkávání Obec Moravský Písek 246,732 352,475 2013
Obecní knihovna - svět informací pro všechny Obec RATÍŠKOVICE 713,700 793,000 2010
Nevíme, po čem chodíme aneb i malé dědiny měly velké dějiny... Obec Dražůvky 434,999 483,333 2012
Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací zařízení MG CENTRUM s.r.o. 494,454 824,090 2011
Nákup vybavení kuchyně pro malo-kapacitní stravovací zařízení MG CENTRUM s.r.o. 303,597 505,996 2013
Nákup vybavení a potřeb pro sportovní vyžití v Kyjově LONE - ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. 479,358 798,930 2009
Nákup sportovních pomůcek a potřeb pro hendicapované sportovce TJ Jiskra Kyjov 88,200 98,000 2012
Nákup manipulační techniky - teleskopického nakladače RADIM BÁBÍČEK 600,000 1,000,000 2013
Na pyramidu už nemusíme do Egypta! JORDÁNEK 378,000 420,000 2011
Muzeum vína P. Františka Webera - rytíře Božího hrobu (I. fáze) Sv. Ignác s.r.o. 618,765 951,947 2012
Muzeum v Podchřibí a komunitní centrum Vřesovice Obec Vřesovice 444,677 494,086 2013
Muzeum generála Ingra Občanské sdružení Krušpánek 144,000 160,000 2008
MUSEUM NOSTRUM Národopisná společnost Vacenovice 498,600 554,000 2013
Moravský venkov lépe a kvalitněji Žampiony Morava spol. s r.o. 149,400 249,000 2010
Modernizace vinného sklepa s ubytováním a zřízení půjčovny kol Šardice Jarmila Nešporová 50,400 84,000 2009
Modernizace vinařských technologií - Grmolec - rodinné vinařství Bronislav Grmolec 495,000 990,000 2010
Modernizace technologií vinného sklepu Skalák Leona Šebestová 469,000 938,000 2009
Modernizace technologie LIBOR TOMAN 145,500 291,000 2013
Modernizace technologického zařízení na výrobu vína LIVI, spol. s r.o. 791,025 1,582,050 2009
Modernizace technologického zařízení na výrobu vína Svatopluk Kalábek 579,650 1,159,300 2010
Modernizace pěstitelské pálenice v Hovoranech RADOSLAV NIMRICHTER 483,600 806,000 2011
Modernizace kvalitních výrobků a služeb Marek Jahoda 180,552 300,921 2011
Modernizace kulturního domu v Ostrovánkách - změna systému vytápění Obec Ostrovánky 537,750 597,500 2012
Modernizace galerie v obci Milotice Obec Milotice 304,959 338,844 2013
Modernizace a rozšíření působnosti Informačního centra města Vracova Město Vracov 140,249 155,833 2011
Moderní kulturní dům Obec Želetice 247,500 275,000 2010
Moderní kulturák Obec LOVČICE 214,479 238,311 2009

Stránky