Moravský Písek

Rozloha: 1489 ha, 2191 obyvatel ( k 1.1.2012 dle MV ČR)

Nachází se v severovýchodní části regionu Kyjovska a má zemědělsko-průmyslový charakter. Katastr zaujímá 1 489 ha. Obec má 2 195 obyvatel. Geologicky náleží ke Kyjovské pahorkatině – Středomoravské Karpaty. Terén je mírně zvlněný. Jižním okrajem katastrálního území prochází komunikace I. tř. 54 a obcí vede železniční trať 330 Břeclav – Přerov a místní železniční spoj Bzenec – Moravský Písek. Obec je významným železničním uzlem.

Obec Moravský Písek (do roku 1924 – Písek) leží na východním okraji písečné duny táhnoucí se od Chřibů na jih, která v katastru obce sousedí se záplavovým územím řeky Moravy na staré římské cestě. První písemná zmínka o obci je z června 1300, kdy majitel panství Rubert de Arena (z Písku) je uveden jako svědek na darovací listině.  

Odkaz: http://www.moravskypisek.cz/