Želetice

Rozloha 611 ha, 516 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Obec Želetice leží na břehu Trkmanky asi 10 km západně od Kyjova. Hlavní pamětihodností je raně gotický kostel sv. Jakuba ze 13. století, který byl přestavěný koncem 18. století v barokním stylu. Zachoval se původní gotický presbytář. V červenci se v Želeticích konají tradiční svatojakubské krojované hody. Ze zajímavých přírodních lokalit vzpomeňme národní přírodní památku Na Adamcích se stepními stráňkami a bohatou květenou na vápnitých pískovcích. Na katastru obce se nachází rovněž farma se stádem 250 kusů daňčí zvěře.

Odkaz: http://www.zeletice.cz