Násedlovice

Rozloha 1306 ha, 841 obyvatel (k 1.1.2012 dle MV ČR)

Násedlovice leží na západním okraji Kyjovské pahorkatiny asi 15 km západně od Kyjova. Historie obce sahá do roku 1327, kdy podle dochovaných písemných zmínek, patřila klášteru královny Elišky Rejčky na Starém Brně. Nejstarší stavební památkou je zvonice postavená v roce 1825. Dominantu obce tvoří katolický kostel zasvěcený sv. Martinu a svatým Cyrilu a Metoději, dostavěný v roce 1827. Z folklorních slaností se dochovaly Ostatky s průvodem a maškarním plesem, konané vždy začátkem března, dále se v obci pořádají srpnové dožínky a Martinské krojované hody.

Odkazy: http://www.obecnasedlovice.cz