Zrealizované projekty

Název projektu Nositelseřadit vzestupně Dotace (Kč) Celkem (Kč) Rok
Pořízení nové IT techniky do společnosti Stavby Juras, s r.o. Stavby Juras s.r.o. 81,000 180,000 2021
Modernizace provozovny ve společnosti Stavby Juras s.r.o. Stavby Juras s.r.o. 134,550 299,000 2020
Areál pro zimní sporty SPORTTURIST Uhřice 694,000
Vybavení sportovního zázemí Sportovní klub Mogul Vacenovice 261,600 327,000 2013
S MAGNETEM za sportem SPOLEK MAGNET 306,000 382,500 2022
Spektrum Žádovice-mobilní zařízení pro kulturní akce Spektrum Žádovice, z.s. 280,000 350,000 2022
Komunitní centrum Žádovice Spektrum Žádovice, o.s. 630,698 700,776 2011
Nákup krojů a ostatního vybavení Slovácký soubor Kyjov, z.s. 245,600 307,000 2022
Silniční běh Bukovanský mlýn Slovácký běžecký klub Kyjov 330,000 330,000
Modernizace tréninkového a sportovního vybavení pro mladé hasiče SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mistřín 387,200 484,000 2021
Inovace technologií Šebestová Leona 274,046 786,500 2017
Základní infrastruktura víceúčelového areálu Sbor dobrovolných hasičů, Vacenovice 448,686 498,540 2010
Rozvoj výroby firmy Jeřela Rudolf Jeřela 117,360 195,600 2011
Rozvoj a modernizace truhlářství Jeřela Rudolf Jeřela 240,852 401,420 2010
Rozšíření služeb firmy Jeřela RUDOLF JEŘELA 75,070 125,118 2013
Rodinné centrum Ratíškovice Rodinné a farní centrum Ratíškovice 270,472 306,432 2009
Rekonstrukce střechy - Kaple svatého Floriána ve Stavěšicích Římskokatolická farnost Želetice u Kyjova 299,279 332,533 2008
Křížová cesta očima dětí Římskokatolická farnost Žarošice 201,600 224,000 2011
Oprava schodiště u kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vlkoši Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 656,370 729,301 2009
Dědictví otců zachovávejme - oprava kostela sv. Floriána Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 542,209 602,455 2013
Komunitní a farní centrum Vlkoš Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 3,799,214 3,999,173 2019
Úprava a vybavení prostor fary pro spolkovou a kulturní činnost Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 726,004 907,556 2020
Komunitní a farní centrum Vlkoš Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 1,480,976 1,742,325 2020
Farní a komunitní centrum Vlkoš Římskokatolická farnost Vlkoš u Kyjova 656,100 729,000 2011
Farní centrum sv. Cyrila a Metoděje Vacenovice Římskokatolická farnost Vacenovice 300,000 375,000 2013
Oprava fary v Šardicích Římskokatolická farnost Šardice 217,620 241,800 2012
Cyrilometodějská mise dnes Římskokatolická farnost Ratíškovice 687,900 687,900
Farní centrum Ratíškovice Římskokatolická farnost Ratíškovice 397,980 442,200 2010
Nejen chlebem živ je člověk Římskokatolická farnost Milotice a Kyjov 78,500 78,500
Obnova fresky Jano Köhlera na budově fary v Lovčicích Římskokatolická farnost Lovčice u Kyjova 60,300 67,000 2008

Stránky